Prisstigninger på erhvervsforsikring

Har dit forsikringsselskab varslet prisstigninger på din erhvervsforsikring på erhvervs-/beboelsesejendom op til årsskiftet?

 

Coronakrisen har fået forsikringspræmierne til at tage et ordentligt nøk opad for mange erhvervskunder. Det sker efter flere år med kamp om kunderne og faldende forsikringspræmier.

Den udvikling er nu vendt, og forsikringsselskaberne stiller højere krav til risikostyring og -minimering.

 

Præmiestigninger for erhvervsforsikringer

Derfor varsler adskillige forsikringsselskaber allerede nu præmiestigninger for erhvervsforsikringer op til årsskiftet med henvisning til stigende omkostninger på materialer, personale etc.

Særligt vil ejendomsforsikringer og erhvervsforsikringer være i fokus.

 

FMG tilbyder attraktiv rammeaftale

Kunder hos FMG Danmark er dog lidt bedre stillet end de fleste andre, da vi har en rammeaftale på erhvervsejendomsforsikringer, som er placeret hos et større dansk forsikringsselskab, som ikke varsler præmiestigninger op til årsskiftet. Her tilbydes i stedet attraktive forsikringsdækninger for ejendomsforsikringer og erhvervsforsikringer til særdeles konkurrencedygtige præmier.

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler hos FMG.

 

Vanvidskørsel og erhvervsforsikring

Tidligere på året trådte de nye regler om vanvidskørsel i kraft.

Reglerne giver politiet mulighed for straks at konfiskere en bil, der er blevet benyttet til vanvidskørsel, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheder med firmabiler – ligegyldigt om bilerne er købt eller leasede.

Der er nemlig umiddelbart ikke nogen forsikring til at erstatte den konfiskerede bil. Og det uanset om det er erhvervskøretøjer med en erhvervsforsikring, eller det er en privat bilforsikring.

 

Hvad er vanvidskørsel?

Formålet med loven er at hindre vanvidskørsel, og giver politiet beføjelser til at konfiskere en bil, hvis et af nedenstående punkter overtrædes:

 • Ved særlig hensynsløs kørsel.
 • Ved en fartovertrædelse på mere end 100 % af det tilladte, i tilfælde hvor hastigheden overstiger 100 km/t.
 • Ved kørsel med over 200 km/t uanset hastighedsgrænsen.
 • Ved kørsel i bil med en promille på over 2,0.

 

Ingen erhvervsforsikring dækker

I praksis betyder det, at hvis en fører bliver stoppet i sin firmabil, kan politiet beslaglægge bilen uagtet, at det er en firma-/leasingbil, og firmaet er dermed ansvarlig for regningen.

Der findes pt ikke nogen erhvervsforsikring eller privat forsikring, der dækker bilejerens tab ved beslaglæggelse af biler.

 

Konfiskation af firmabil

Ved vanvidskørsel er udgangspunktet altid konfiskation af bilen, også selvom virksomheden som bilejer intet har gjort forkert.

Den eneste mulighed, du som ejer har for at undgå konfiskationen af bilen, er, hvis du kan sandsynliggøre, at konfiskationen vil være ”uforholdsmæssigt indgribende”. Det betyder, at du skal kunne godtgøre:

 • at du ikke vidste eller ikke kunne vide, at føreren ville anvende bilen til vanvidskørsel

og

 • at du har taget alle mulige og rimelige skridt til at sikre din økonomiske stilling i tilfælde af, at bilføreren alligevel anvender bilen til vanvidskørsel.

 

Desværre er der ingen praksis endnu. Derfor vil det være op til domstolen at fastslå, hvilke tiltag der vil være tilstrækkelige til, at bilen ikke skal konfiskeres.

 

FMG anbefaler

FMG anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på problemstillingen, og at I tager højde for den nye lov i jeres gældende firmapolitikker.

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler hos FMG.

 

Du kan læse mere om vanvidskørsel og konfiskation her:

Dansk Erhverv: Vanvidsbilisme medførte beslaglæggelse af firmabil

EVER GIVEN – erstatning efter grundstødningen

EVER GIVEN – krav som følge af grundstødningen i Suezkanalen

Denne information er vigtig for dig, hvis du eller dit forsikringsselskab har potentielle krav mod ejerne af skibet M/V EVER GIVEN som følge af grundstødningen i Suezkanalen den 23. marts 2021.

Fristen for anmeldelse af krav er den 20. september 2021.

Hvorfor er det vigtigt for dig?

De engelske domstole (High Court of Justice of England and Wales) har afsagt kendelse om etablering af en globalbegrænsningsfond.

Hvad er en Globalbegrænsningsfond?

En Globalbegrænsningsfond betyder, at ejerne af skibet muligvis har ret til at begrænse deres samlede ansvar for alle søkrav omfattet af konventionen. I dette tilfælde er begrænsningen sat til i alt 81,563,858 SDR eller ca. DKK 730 mio.

Når begrænsningsfonden er etableret, vil dette beløb eller tilsvarende sikkerhed blive indsat i fonden, hvorefter alle søkrav (omfattet af konventionen) mod ejerne skal rettes mod fonden.

Hvordan bliver et krav i fonden betalt?

Beløbet i fonden vil blive delt mellem alle kreditorer proportionelt med deres krav. Det betyder, at hvis de samlede krav overstiger fondsbeløbet, vil kreditorerne ikke få fuld betaling for deres krav.

Hvilket beløb kan anmeldes i fonden?

Krav til fonden er omfattet af særregler om rederens ret til ansvarsbegrænsning i sager om varetransport. Sådanne ansvarsbegrænsninger vil typisk være baseret på vareværdien, vægt eller enheder. Det betyder, at krav, der rettes mod fonden, skal være begrænset i henhold til disse regler.

Kan du gøre krav udenom fonden?

Når et krav er anmeldt i fonden, kan kravstiller ikke forfølge det samme krav mod ejerne eller ejernes aktiver.

Er anmeldelse i fonden ensbetydende med, at kravet er anerkendt?

Nej. Oprettelsen af en fond er alene for at afværge arrest af skibet. Det er altså ikke en anerkendelse af hverken ansvar eller krav.

Hvordan og hvornår skal du anmelde krav i fonden?

Fristen for anmeldelse i fonden er den 20. september 2021.

 

Krav skal anmeldes til:

The Admiralty and Commercial Registry and Listing Offices,

7 Rolls Building, Fetter Lane, London

EC4A 1NL, United Kingdom

 

med kopi til ejernes advokater:

Holman Fenwick Willan LLP of Friary Court,

65 Crutched Friars

EC3N 2AE, United Kingdom

tel: +44 (0)20 7246 8000, ref: CIW/JBK/43673-5

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler hos FMG.

IT-kriminalitet er ledelsens ansvar

IT-kriminalitet er ledelsens ansvar

Man siger, at der findes to slags virksomheder. Dem der ved, de er blevet hacket, og dem, der endnu ikke ved det. Mange virksomheder bliver hacket, men meget få er villige til at fortælle om det.

Hvor mange virksomheder kender du, der er blevet ramt af hacking? Hvor mange har fået låst it-systemer og kidnappet alle vigtige data som regnskaber, kundeoplysninger, medarbejderinformationer mm, af hackere, der kun vil frigive de stjålne data mod en klækkelig løsesum? Det ved vi ikke, for det er sjældent noget, de ramte virksomheder taler højt om. Men skal vi tro diverse undersøgelser, så er op imod 60 procent af danske virksomheder blevet ramt. Så næste gang du er til møde i erhvervsklubben, så kig dig rundt. Hver anden deltager har statistisk set været i kløerne på en hacker.

Du kan roligt stole på medierne

Medierne bliver ofte beskyldt for at overdrive problemers omfang. Men når det gælder cyberkriminalitet og hackerangreb, mener de fleste IT-professionelle, at mediernes dækning er retvisende.

Tag fx PwC’s Cybercrime Survey 2020. Den viser, at hele 6 ud af 10 danske virksomheder har været udsat for minimum én sikkerhedshændelse. Samtidig svarer 4 ud af 10 virksomheder, at angrebene var målrettet netop deres virksomhed.

Og det stopper ikke her. En undersøgelse blandt IT- og sikkerhedschefer foretaget af brancheforeningen Dansk IT viser, at 76 procent af de spurgte it-chefer, it-sikkerhedschefer og ledere i undersøgelsen forventer flere angreb i de kommende år.

Uden forsikring tager du en stor chance

Desværre lukker alt for mange virksomheder øjnene og håber, at lige præcis de er heldige og styrer udenom cyberkriminalitet. Men det gør de nok ikke.

I historisk perspektiv er Cyberkriminalitet noget relativt nyt, og det er måske en af grundende til, at der stadig er mange virksomheder, som er villige til at tage chancen, ikke at have styr på sin IT-risiko, spare en cyberforsikring og derved løbe risikoen for selv at stå tilbage med omkostningerne hvis (når?) en fremmed tiltvinger sig adgang til virksomhedens it-systemer og data.

Hvad koster et besøg af en hacker?

Vi ved ikke ret meget om, hvor meget de mange angreb koster virksomhederne. Tabet ved et hackerangreb er svært at gøre op. Hvordan prissætter man det fx, hvis nogen stjæler firmaets opfindelser, og man mister en fremtidig indtjening? Eller driftstab, undersøgelsesomkostninger, omkostninger til at genetablere data, udgifter til løsesum der betales i forbindelse med cyberafpresning eller sags- og forligsomkostninger, hvis der bliver rejst sag mod virksomheden med påstand om brud på persondataloven eller lignende?

Det er ledelsens ansvar

Men den største udfordring, vi ser for IT-sikkerheden, er, at der mangler strategisk fokus hos ledelsen.

Virksomhederne er nødt til at erkende, de ikke er 100 procent sikre og aldrig vil blive det.

Alle virksomheder, private eller offentlige, store eller små, risikerer tab som følge af cyberkriminalitet.

Og derfor bør alle virksomheder som minimum få gennemgået deres risikoprofil og få afdækket, om det er aktuelt at tegne cyberforsikring. Følgerne af et angreb kan være uoverskuelige. Som ledelse bør man derfor være sig sit ansvar bevidst og overveje at tænke cyberforsikring ind i sin forsikringsportefølje.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler hos FMG.

 

De rapporter og undersøgelser der henvises til i artiklen, kan findes her:

PwC: 6 ud af 10 danske virksomheder ramt af cyberangreb 

 

Center for Cybersikkerhed: Cyberkriminelle opruster i pandemiens skygge.

 

Syddansk Universitet: Cybersikkerhed er underprioriteret i danske virksomheder.

 

Det Kriminalpræventive Råd: Små virksomheder er lette ofre for it-kriminalitet.

 

 

 

FMG Danmarks nye bestyrelsesformand

Velkommen til Torben Ibsen som FMG Danmarks nye bestyrelsesformand

I FMG Danmark vil vi være det bedste og mest udviklende sted at arbejde for landets dygtigste forsikringsmæglere med partnerambitioner.

Den indsats styrker vi nu med tilknytningen af Torben Ibsen som vores nye bestyrelsesformand.

 

Jeppe Holm, Salgsdirektør & Seniorpartner:

”FMG har så meget at byde på, at en mere kundefokuseret vækststrategi, der skal sikre tilgangen af flere partnere og mæglere, er et naturligt næste skridt. Med Torben Ibsen for bordenden i bestyrelseslokalet lægger vi an til netop en sådan ambitiøs vækststrategi”.

 

Torben Ibsen er 41 år og adm. direktør, partner og medlem af bestyrelsen for FlowCon International, en global producent af ventiler, repræsenteret i 60 lande på fem kontinenter.

Torben Ibsens teoretiske ballast kommer fra en uddannelse som Civilingeniør fra DTU og en Global Executive MBA fra CBS.

 

Torben Ibsen siger om det fremtidige samarbejde:

”Jeg håber, at jeg kan tage mine erfaringer med et konsekvent og målrettet kundefokus med ind i FMG og på den måde bidrage til at øge tilgangen af mæglere og partnere. Uanset virksomhed, er der altid plads til at optimere forretningsgange og fokusere ydelser. Det vil vi gøre løbende for at sikre, at FMG fastholder positionen som det bedste og mest udviklende sted at arbejde for landets dygtigste forsikringsmæglere med partnerambitioner”.

 

Torben Ibsen tiltræder som bestyrelsesformand den 20. maj 2021.

 

Yderligere information:

Jeppe Holm, Salgsdirektør & Seniorpartner

ForsikringsMæglerGruppen Danmark

Mobil: 2271 0702

E-mail: jho@fmg.dk

www.fmg.dk

Gode råd før skybrud

Nu begynder sæsonen for skybrud

Skybrud rammer os hyppigt i Danmark. Det betyder mange skybrudsskader, og desværre også skader af et omfang der bekymrer forsikringsbranchen, og dermed også bør bekymre dig.

Virksomheder rammes ekstra hårdt

Det er ikke sjældent, at virksomheder rammes ekstra hårdt, fordi der er lukket i weekender og ferieperioder. Dermed opdages skaderne for sent og risikerer at få et større omfang.

Det er derfor, at fokus på forebyggelse er så afgørende.

Fokus på forebyggelse

I denne Faglig Information fra FMG sætter vi fokus på forebyggelse fordi mange af de skader, der sker, kan undgås ved hjælp af lidt omtanke og rettidig omhu.

Otte gode råd når DMI varsler skybrud

Vær opmærksom på, at det er generelle råd, så du skal altid lige tjekke kravene i din police og forsikringsbetingelser, da det er dem som gælder.

 1. Sørg for at rense tagrender, riste og kælderskakte.
 2. Tjek taget for huller og manglende tagbeklædning.
 3. Fjern inventar og genstande fra kælderen, der risikerer at blive ødelagt af vand, eller løft det op i et niveau der sikrer, at det ikke kan blive oversvømmet.
 4. Husk at tjekke, at pumper i brønde virker og er tilsluttet strømforsyning.
 5. Sørg for, at der er let adgang til sandsække eller andet der kan lægges foran døre og vinduer, så vand ikke kan løbe ind i bygningen.
 6. Når der varsles skybrud, så luk alle døre og vinduer – husk kælder og tagetagen.
 7. Læg noget tungt og dækkende over gulvafløbene i kælderen, fx plastik med en sandsæk over.
 8. Du kan også lukke wc’et med klude i en plastikpose og en sandsæk ovenpå. Det kan forhindre, at kloakvand løber ud over området.

Gode råd hvis skaden er sket

 • Efter skybruddet skal vandet fjernes, og der skal rengøres og desinficeres efter kloakslam.
 • Hvis du selv går i gang med en skadesbegrænsning, og der er kloakvand i oversvømmelsen, er der risiko for sundhedsskader. Husk derfor at bruge gummihandsker og gummistøvler.
 • Sørg for, at der etableres en ordentlig affugtning, så følgeskader som skimmelsvamp undgås. Det bedste er, hvis du kontakter et skadeservicefirma, så skaden bliver håndteret korrekt fra starten.

Kontakt din Forsikringsmægler hos FMG når skaden er konstateret.

Det kan være en god ide at tage billeder af skaderne. Ofte er det nemlig sådan, at et skybrud rammer flere steder på én gang. Derfor er fotodokumentation med til at sikre din bevisbyrde, når skaden skal gøres op, og der eventuelt skal udbetales erstatning.

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.

Nye rejsevejledninger fra UM

Nu gælder de fleste Erhvervsrejseforsikringer (igen) i hele verden

Nu anses erhvervsrejser igen for at være nødvendige rejser. Det fremgår af de nye rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet, som du kan se her på Udenrigsministeriets hjemmeside: Rejseråd til erhvervsrejser.

De nye rejsevejledninger betyder, at du nu kan foretage erhvervsrejser til lande, hvor Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

Det betyder også, at de fleste forsikringsselskaber som tilbyder erhvervsrejseforsikring, igen dækker i hele verden – også for COVID-19.

Erhvervsrejseforsikring

Såfremt din Erhvervsrejseforsikring dækker i hele verden i henhold til police og forsikringsbetingelser, herunder behandling for akut opstået sygdom, så er der altså således mulighed for dækning som følge af COVID-19. Der kan dog være enkelte dækninger som bortfalder ved udrejse til et såkaldt rødt land – fx evakuering relateret til COVID-19.

Hold dig opdateret

Da reglerne kan ændres fra dag til dag, råder vi til, at du holder dig orienteret om udenrigsministeriets vejledning om rejser og ophold og eventuelt kontakter din forsikringsmægler, inden erhvervsrejser, planlægges og gennemføres.

Rejs sikkert

Det er vigtigt, at du kender og følger retningslinjerne fra de danske og lokale sundhedsmyndigheder, fx hvad angår karantæneregler ved indrejse, gældende regler for dokumentation ved indrejse m.m.

Du kan læse mere her på Udenrigsministeriets hjemmeside: Rejseråd til erhvervsrejser.

Yderligere information

Har du spørgsmål til denne information, er du meget velkommen til at kontakte os.

Opbevaring af håndsprit

Sådan opbevarer du håndsprit

COVID-19 har skabt et stort behov for håndsprit. Håndsprit er meget brandfarligt, og forsikringsselskaberne er meget opmærksomme på risikoen.

Derfor får du her en overordnet information om nogle af de regler, der gælder for opbevaring af håndsprit.

Mange virksomheder indkøber for tiden håndsprit i store mængder. Men ved du, at du kun må oplagre 25 liter håndsprit, før du er omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige eller brandbare væsker?

I bekendtgørelsen om brandfarlige og brandbare væsker indgår håndsprit nemlig på lige fod med andre brandfarlige kemikalier i reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker.

I den forbindelse er et par forhold, du skal være opmærksom på.

Hvilken slags brandfarlig væske er håndsprit?

Håndsprit er klassificeret som en brandfarlig væske i klasse I-2, uanset om det er væske eller gel.

I bekendtgørelsen om brandfarlige væsker, vil du se, at der tales om ”oplagsenheder” og ikke liter. For håndsprits vedkommende gælder, at 1 oplagsenhed = 1 liter.

Opbevaring af håndsprit

Du må opbevare op til 25 oplagsenheder (25 l.), før det er omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige og brandbare væsker. Har du mere end 800 oplagsenheder, skal du have tilladelse fra brandmyndighederne.

Vær opmærksom på, at håndspritdispensere, der er i brug på stedet, er undtaget fra reglerne og er derfor heller ikke omfattet af reglerne for oplag.

 

 • Opbevaring af under 25 liter håndsprit
  Er ikke omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker.
 • Opbevaring af mellem 25 og 800 liter håndsprit
  Har du mere end 25 oplagsenheder (25 l.) stående, skal lageret indrettes og godkendes efter reglerne i bekendtgørelsen. Ved opbevaring af op til 800 liter håndsprit, som eneste brandfarlige væske, kræves der ingen tilladelse fra brandmyndigheden.
 • Opbevaring af over 800 liter håndsprit i en bygning
  Der kræves en særlig tilladelse fra brandmyndigheden.

Mængden regnes pr. rum eller bygning, der er tilstrækkeligt brandmæssigt adskilt fra hinanden.

 

Kontakt forsikringsselskabet hvis… der opbevares store lagre (flere paller) med håndsprit. Så vil forsikringsselskaberne nemlig gerne orienteres med oplysning om adressen, mængden og at brandmyndighederne har godkendt opbevaringen.

Vær opmærksom på, hvordan du opbevarer håndsprit

Når du opbevarer håndsprit i virksomheden, skal du sikre, at håndspritten:

 • opbevares i den originale emballage.
 • opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.
 • ikke udsættes for varme.
 • ikke placeres ved el-tavler eller opladestationer, håndværktøj, el-cykler eller andre el-artikler, der udvikler varme.

 

Vores råd er, at du kontakter de lokale brandmyndigheder, hvis du er tvivl om hvor og hvordan du opbevarer håndsprit.

 

Læs mere fra Beredskabsstyrelsen om opbevaring af håndsprit.

 

Har du spørgsmål til denne information, er du meget velkommen til at kontakte os.