Charlotte Mortensen er ny mæglerassistent i FMG

Charlotte Mortensen er ny mæglerassistent i FMG

Velkommen til Charlotte Mortensen, der er startet i januar 2024 som forsikringsmæglerassistent på vores kontor i Rødovre.

Charlotte har omfattende erfaring med erhvervsforsikringer, tilbudsgivning, løsøre, driftstab, bygninger mm. fra mere end 30 års arbejde hos IF Forsikring.

Senest kommer Charlotte fra FRIDA Forsikring, hvor hun har arbejdet med byggeskadeforsikring.

Jeg glæder mig at være en del af FMG og lære deres DNA at kende, siger Charlotte.

Mere tid til kunderne

”Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Charlotte,” siger Annelise Jakobsen, der er forsikringsmægler, seniorpartner og Charlottes nærmeste leder: ”En af FMG’s største styrker er vores stærke kunderelationer. Men det er kun toppen af isbjerget. Fundamentet for, at vi i FMG kan arbejde så fokuseret med kunder og kunderelationer, er et stort og effektivt administrationsarbejde fra mange kompetente medarbejdere. Og her er jeg sikker på, at Charlotte Mortensen vil komme til at spille en vigtig rolle i at styrke det professionelle setup, vi møder kunderne med.”

Stærk og effektiv administration

Per Wistisen, adm. direktør i FMG byder også Charlotte velkommen: ”Charlottes store erfaring med administration, forberedelse af årsmøder og andet, der kan frigive tid til arbejdet med kunderne, vil hurtigt komme både nuværende og kommende kunder til gode.”

 

Yderligere information:

Kontakt FMG på telefon 70 20 24 36 eller din forsikringsmægler direkte.

Dyrt ikke at kende reglerne ved langtidsleje af biler

Dyrt ikke at kende reglerne ved langtidsleje af biler

Forsikringsselskaberne kan afvise erstatningskrav ved skader, hvis du udlejer biler ud over 30 dage uden at sikre, at den rette forsikring er med. Det har en ny dom fra byretten netop bekræftet.

Et værksted havde udlejet en bil uden tidsbegrænsning til et firma, der udførte godstransport. Efter 30 dage påkørte lejer en bro og skaden blev anmeldt til forsikringsselskabet som en kaskoskade.

Efter et par måneder meddelte forsikringsselskabet imidlertid, at de ikke ville dække skaden. Årsag? Bilen havde været lejet ud i strid med udlejningsbekendtgørelsen, idet der ikke var sket meddelt brugerskifte, og forsikringen ville være ophørt, hvis forsikringsselskabet havde været orienteret om brugerskiftet, fordi udlejningen var til et transportfirma. Derudover mente forsikringsselskabet slet ikke, at bilen kunne anvendes til langtidsudleje, idet udlejningen ikke var “lejlighedsvis”.

Kontakt din forsikringsmægler og få klarhed

Sagen blev indbragt for byretten, der gav forsikringsselskabet medhold; de kunne afvise forsikringsdækningen.

Ifølge FMG er der tale om en situation, der kunne være undgået, hvis den rette forsikring havde været i hus.

”Sagen giver endnu en gang anledning til at understrege vigtigheden af at have styr på reglerne”, siger salgsdirektør Jeppe Holm, FMG og understreger, ”at det har din forsikringsmægler, så kontakt os hellere en gang for meget end en gang for lidt.”

Det kan blive rigtig dyrt

I denne sag var det heldigvis ”kun” en bil og en kaskoskade, der var involveret. Hvis der fx var sket skade ved et sammenstød med en anden bil eller var sket personskade, havde regnestykket set helt anderledes ud. Når forsikringsselskabet kan afvise enhver dækning, risikerer du som forsikringstager nemlig at stå med ikke bare en skadet bil, men også med udgiften til en modpart. Og en personskade kan løbe op i mange millioner.

Så som altid giver det altså god mening at kontakte din forsikringsmægler inden du har brug for forsikringen.

Vil du vide mere?

Sørg derfor for i samarbejde med din FMG forsikringsmægler løbende at få gennemgået dine erhvervsforsikringer, så de kan tilpasses efter din virksomheds skiftende behov.

Kontakt FMG på telefon 70 20 24 36 eller din forsikringsmægler direkte.

Velkommen til Birgitta Junge som ny partner i FMG

Velkommen til Birgitta Junge som ny partner i FMG

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Birgitta Junge, som ny forsikringsmægler og partner hos FMG.

Birgitta havde sin første arbejdsdag hos FMG den 1. november 2023.

Birgitta kommer med mere end 20 års erfaring fra stillinger som forsikringsformidler hos Nordjysk Forsikringsagentur, agenturindehaver hos Tryg, assurandør hos både Gjensidige og Nykredit og senest som ejer af BJ Forsikringsagentur.

Birgitta har sin teoretiske ballast fra uddannelsen som Cand. mag i engelsk og internationale forhold fra Aalborg Universitet samt en række kurser på Forsikringsakademiet med fokus på salg og kunderelationer.

En stærk og erfaren forsikringsmægler

”Med Birgitta Junge ombord får både nuværende og kommende kunder i FMG endnu en stærk og erfaren mægler at trække på,” siger Per Wistisen, adm. direktør i FMG og fortsætter:

”Vi er stolte over at kunne styrke FMG med Birgitta, og jeg er sikker på, det bliver til stor fordel for vores kunder.”

Relationer fremfor salg

”Jeg glæder mig meget til at gå fra rollen som assurandør til forsikringsmægler,” siger Birgitta og uddyber:

”Mæglerjobbet er ikke et sælgerjob men i langt højere grad et job, hvor jeg er kundens ambassadør, og får lov at dyrke stærke relationer og god kundepleje for at finde den bedste løsning. Det er lige mig.”

Støtte fra en professionel organisation

Det første Birgitta kaster sig over, er at sætte sig ind i de mange nye IT-systemer, processer og i det hele taget FMG’s måde ”at gøre tingene på”. Heldigvis med kompetent støtte fra administrationen og de mange gode FMG-kolleger.

”Jeg ser rigtig meget frem til at møde mine nye kolleger og få mulighed for at udveksle erfaringer. Jeg har allerede mødt nogle af dem, og de gav et godt og trygt indtryk af, at FMG er et sted, hvor vi hjælper hinanden til succes,” siger hun.

Hjemme i Nordjylland

Birgitta bruger med stor glæde naturen, ligesom hun gerne spiller tennis og står på ski, når muligheden er der. Hendes store passion er ridesport, hvor hun har uddannet heste op til Grand Prix niveau.

Yderligere information:

Kontakt FMG på telefon 70 20 24 36 eller din forsikringsmægler direkte.

Velkommen til Carsten Lyngsøe som ny partner hos FMG

Velkommen til Carsten Lyngsøe som ny partner hos FMG

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Carsten Lyngsøe, som ny forsikringsmægler og partner hos FMG.

Carsten Lyngsøe har over 35 års erfaring i forsikringsbranchen bl.a. som erhvervsassurandør hos Alm. Brand og industrikundechef hos Codan Forsikring og Danske Forsikringsmæglere Erhverv. Han har især arbejdet med erhverv- og industriforsikringer og har stor viden på området.

Samarbejde og sparring er vigtigt

Carsten Lyngsøe er startet hos FMG i september og kommer til at have sin daglige gang på vores kontor i Vodskov, hvor han skal arbejde som erhvervs- og industriforsikringsmægler for mellemstore og store virksomheder i Nordjylland.

Carsten Lyngsøe ser frem til at arbejde sammen med de andre kolleger på kontoret i Vodskov.

”Jeg ser frem til at kunne samarbejde og sparre med de andre mæglere, så vi kan give vores kunder de bedste forsikringer,” siger Carsten.

Lokale relationer er en styrke

For Carsten Lyngsøe er det vigtigt at skabe gode relationer i arbejdet som forsikringsmægler – ikke kun til kolleger og kunder, men generelt til det lokale erhvervsliv.

”At skabe gode relationer og et godt netværk, er noget af det, jeg sætter mest pris på som forsikringsmægler. Så jeg glæder mig til at komme ud og møde både eksisterende og potentielle kunder, og mærke hvad der rører sig i det nordjyske erhvervsliv” siger Carsten Lyngsøe.

Jagter ikke kun kunder

Om kort tid flytter Carsten Lyngsøe med sine kone fra Skive til Aalborg bl.a. for at komme tættere på sin nye arbejdsplads. Han har voksne børn og børnebørn, som han nyder at bruge tid med i fritiden. Derudover holder han også af at gå på jagt med sin jagthunde og jage alt fra ænder til dådyr. Meget tid bliver også brugt på at træne jagthundene, så de er klar, når jagtsæsonen sætter ind.

Vi er stolte over at kunne styrke FMG med Carsten Lyngsøes mangeårige erfaring inden for erhvervs- og industriforsikringer, og vi er sikre på, at det vil komme FMG’s nuværende og fremtidige kunder til gode.

Kontakt FMG på telefon 70 20 24 36 eller din forsikringsmægler direkte.

Hvor lang tid kan du tåle, at driften er nede?

Hvor lang tid kan du tåle, at driften er nede?

En driftstabsforsikring kan være afgørende for at beskytte din virksomhed mod de tab, der kan opstå som følge af uforudsete begivenheder. Derfor er det vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af virksomhedens behov, forstå forsikringens dækningsomfang og betingelser, og arbejde tæt sammen med din FMG forsikringsmægler for at sikre, at din virksomhed har den rette beskyttelse på plads.

Driftstabsforsikring er en tillægsforsikring til din erhvervsforsikring. Den dækker din virksomheds tab af fortjeneste under en stilstand i driften som følge af fx brand, indbrudstyveri, vandskade eller maskinhavari.

Den periode hvor du oplever tab, og hvori forsikringen erstatter det lidte tab – også kaldet driftstabsperioden – vil almindeligvis være 6, 12, 18 eller 24 måneder.

Derfor er det altid en god idé at undersøge, om din virksomhed har den rette dækningsperiode på jeres driftstabsforsikring. Forskydning ift. lagerbehold kan være en god ide – særligt hvis det er sæsonvarer og varer med begrænset salgsdato.

Lang sagsbehandling hos myndighederne

Skal en produktionshal eksempelvis bygges op efter en brand, er det godt at vide, at sagsbehandlingstiden for byggesager og miljøgodkendelser kan trække i langdrag og i nogle tilfælde over et år.

De lange sagsbehandlingstider betyder, at mange virksomheder kan være underforsikrede med en for kort dækningsperiode.

Mangel på materialer og håndværkere

Netop nu er det også vigtigt at tage højde for, at der kan være ekstra lange leveringstider på byggematerialer, og oven i dette ser vi også mange steder mangel på håndværkere. Alt sammen faktorer, der har stor indflydelse på, hvor lang tid genopbygningen af din virksomhed efter en skade tager – og hvor lang driftstabsperiode du har behov for i din driftstabsforsikring.

Er du underforsikret?

Er den driftstabsperiode, du har behov for, kortere end den tid det tager at få genetableret driften, så er dækningen på din forsikring for lav, og du er underforsikret. Det er en udfordring, man gerne vil være foruden i en i forvejen svær situation.

Sørg derfor for i samarbejde med din FMG forsikringsmægler løbende at få gennemgået dine erhvervsforsikringer, så de kan tilpasses efter din virksomheds skiftende behov.

Kontakt FMG på telefon 70 20 24 36 eller din forsikringsmægler direkte.

FMG-partnere på tur med Interforce

FMG-partnere på tur med Interforce

FMG støtter InterForce, en organisation tilknyttet Forsvaret, der har til formål at etablere et nært samarbejde mellem virksomheder og Reservestyrken. I den anledning var en række FMG-partnere inviteret til ”en dag i trøjen” hos Gardehusarerne i Slagelse.

Gardehusarkasernen – også kendt som Antvorskov Kaserne – ligger i udkanten af Slagelse. Den rummer alle de faciliteter, der kræves for at huse professionelle og værnepligtige soldater, herunder udendørs træningsfaciliteter og øvelsesplads. Og det var præcis dér, det meste af dagen skulle foregå.

De 24 deltagere – herunder de tre FMG-partnere Brian Jensen, Brian H Jensen og Jan H Nielsen

– blev under kyndig og bestemt vejledning inddelt i seks hold af en befalingsmand. Herefter kunne konkurrencen i øvelser hos hhv Hæren, Søværnet og Beredskabsstyrelsen begynde.

Fuld fart fra start

Hæren lagde ud med en tur i fuld fart ud over markerne i en Piranha pansret mandskabsvogn, kast med håndgranater og simulatorøvelser på skydebanen.

Så var det Søværnets tur til at kommandere rundt med holdene. En båre med en såret dukke skulle over en å. En gummibåd bæres ned til vandet, sejles ud, runde en bøje og vende tilbage. Og så lige en forhindringsbane til slut.

Dagens sværeste opgave

Men ifølge Brian Jensen gemte Søværnet deres sværeste opgave til sidst. ”Vi skulle binde knob. Det var klart dagens sværeste opgave,” siger Brian.

Beredskabsstyrelsen beordrede omklædning til fuld brandmandsuniform på tid, hvorefter der skulle slukkes brande og kastes med brandslanger.

Hæderfuld placering

Det var tre trætte FMG-partnere, der sluttede dagen i Sergent-messen med pølser og brød. ”En fantastisk dag,” siger Brian Jensen. ”Vi fik lidt indblik i, hvad der foregår i Forsvaret, og oven i det var det bare en virkelig god og anderledes måde at tilbringe en dag sammen med gode kolleger. Så klart en anbefaling herfra,” slutter Brian. Og hvordan klarede FMG-holdet sig så? Det blev til en hæderværdig fjerdeplads (Søværnets knob trak en del ned), og holdet gik dermed glip af en af de tre store pokaler. Men hvor skal man også stille sådan en henne?

 

Læs mere om InterForce her

Yderligere information:

Per Wistisen, CEO

ForsikringsMæglerGruppen Danmark
Betonvej 10, 4000 Roskilde
Mobil: +45 2969 7748
E-mail: pwi@fmg.dk

FMG støtter InterForce

FMG støtter InterForce

FMG har besluttet at støtte InterForce, en organisation tilknyttet Forsvaret, der har til formål at etablere et nært samarbejde mellem virksomheder og Reservestyrken. Reservestyrken består af både soldater i Reserven og frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten, som alle spiller en vigtig rolle i at styrke Danmarks samlede beredskab mod forskellige trusler.

Reservestyrken består af mænd og kvinder, der er soldater i Reserven. Men den består også af de mange frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten.

I en usikker verden med voksende menneske- og naturskabte trusler som cyberangreb, fremmede staters angreb på kritisk infrastruktur, mangel på kritiske forsyninger, pandemier og ekstremt vejr, er der mere end nogensinde brug for Reservestyrken

I FMG støtter vi Reservestyrken

FMG’s adm. direktør, Per Wistisen, udtaler, at FMG’s støtte til InterForce er en måde at vise samfundssind og samtidigt bidrage til at styrke Danmarks sikkerhed ved at støtte kollegaer og medarbejdere, der er medlem af Reservestyrken. Han understreger også, at Forsvaret løser en lang række nationale og internationale opgaver og fra tid til anden har behov for at trække på reservestyrken.

Behov for en stærk Reservestyrke

FMG’s støtte til InterForce viser vores aktive engagement i at støtte Danmarks sikkerhed og samtidigt anerkende samfundets behov for at have en stærk Reservestyrke. På billedet ses major og ambassadør for InterForce, Kim Vibe Michelsen, overrække FMG’s adm. direktør, Per Wistisen, InterForce’s våbenskjold som bevis på samarbejdet.

Læs mere om InterForce her

 

Yderligere information:

Per Wistisen, CEO

ForsikringsMæglerGruppen Danmark
Betonvej 10, 4000 Roskilde
Mobil: +45 2969 7748
E-mail: pwi@fmg.dk

Velkommen til Helle Greve Holm som ny forsikringsmægler og partner i FMG.

Det er med stor glæde, vi byder velkommen til Helle Greve Holm som ny partner og forsikringsmægler i FMG.

Med Helle ombord får FMGs nuværende og kommende kunder glæde af mere end 20 års erfaring fra forsikrings- og pensionsbranchen.

”Jeg ser virkelig frem til at komme ind i en organisation, hvor it og administration er lagt i hænderne på det nyeste udstyr og dygtige medarbejdere, så jeg kan bruge endnu mere tid hos kunderne”, siger Helle og fortsætter: ”Og så glæder jeg mig til at nyde godt af faglig sparring med en masse kompetente kolleger”.

FMGs kunder kan glæde sig til mange års erfaring

Den store erfaring, der nu kommer FMGs kunder til glæde, er blandt andet hentet hos Tryg Vesta, Jysk Pension, Danske Forsikring og Hamburg-Mannheimer og senest fra en stilling som forsikringsmægler hos RTM.

Teoretisk er det også en tung og velfunderet profil, vi byder velkommen til. Helle Greve Holms teoretiske ballast kommer blandt andet fra uddannelsen som Exam. assurandør fra FOAK, som HA-Jur fra Handelshøjskolen i Århus og som Skatterevisor fra Kommunernes Uddannelsescenter.

Det går stærkt – også i fritiden

Helle har mange år bag sig som certificeret til banekørsel, og har udlevet racerdrømmen i Special Saloon Cars klassen. Helle har kørt løb på alle danske baner og bor privat i Vejle, ganske tæt på Jyllandsringen eller Ring Djursland, hvor det er blevet til mange timer og omgange.

Vi er stolte over at kunne styrke FMG med Helle Greve Holm store og relevante erfaring og er sikre på, at det vil være til stor fordel for både nuværende og kommende kunder i FMG.

Helle er allerede begyndt arbejdet og havde første dag på kontoret den 1. marts 2023.

Besøg Helle Greve Holms LinkedIn-profil:

Yderligere information:

Per Wistisen, CEO

ForsikringsMæglerGruppen Danmark
Betonvej 10, 4000 Roskilde
Mobil: +45 2969 7748
E-mail: pwi@fmg.dk

Cybercrime er ledelsens ansvar

Cybercrime er ledelsens ansvar

Man siger, at der findes to slags virksomheder. Dem der ved, de er blevet hacket, og dem, der endnu ikke ved det. Mange virksomheder bliver hacket, men meget få er villige til at fortælle om det.

Hvor mange virksomheder kender du, der er blevet ramt af hacking? Hvor mange har fået låst it-systemer og kidnappet alle vigtige data som regnskaber, kundeoplysninger, medarbejderinformationer mm, af hackere, der kun vil frigive de stjålne data mod en klækkelig løsesum? Det ved vi ikke, for det er sjældent noget, de ramte virksomheder taler højt om. Men skal vi tro diverse undersøgelser, så er op imod 60 procent af danske virksomheder blevet ramt. Så næste gang du er til møde i erhvervsklubben, så kig dig rundt. Hver anden deltager har statistisk set været i kløerne på en hacker.

Du kan roligt stole på medierne

Medierne bliver ofte beskyldt for at overdrive problemers omfang. Men når det gælder cyberkriminalitet og hackerangreb, mener de fleste IT-professionelle, at mediernes dækning er retvisende.

Tag fx PwC’s Cybercrime Survey 2022. Den viser, at hver tredje – 36 procent – af danske virksomheder har oplevet et eller flere målrettede cyberangreb mod deres virksomhed i form af bl.a. phishing- eller ransomwareangreb . Og det er altså cyberangreb målrettet mod netop deres virksomhed.

Og det stopper ikke her. En undersøgelse blandt IT- og sikkerhedschefer foretaget af brancheforeningen Dansk IT viser, at 76 procent af de spurgte it-chefer, it-sikkerhedschefer og ledere i undersøgelsen forventer flere angreb i de kommende år.

Uden forsikring tager du en stor chance

Desværre lukker alt for mange virksomheder øjnene og håber, at lige præcis de er heldige og styrer udenom cyberkriminalitet. Men det gør de nok ikke.

I historisk perspektiv er Cyberkriminalitet noget relativt nyt, og det er måske en af grundende til, at der stadig er mange virksomheder, som er villige til at tage chancen, ikke at have styr på sin IT-risiko, spare en cyberforsikring og derved løbe risikoen for selv at stå tilbage med omkostningerne hvis (når?) en fremmed tiltvinger sig adgang til virksomhedens it-systemer og data.

Hvad koster et besøg af en hacker?

Vi ved ikke ret meget om, hvor meget de mange angreb koster virksomhederne. Tabet ved et hackerangreb er svært at gøre op. Hvordan prissætter man det fx, hvis nogen stjæler firmaets opfindelser, og man mister en fremtidig indtjening? Eller driftstab, undersøgelsesomkostninger, omkostninger til at genetablere data, udgifter til løsesum der betales i forbindelse med cyberafpresning eller sags- og forligsomkostninger, hvis der bliver rejst sag mod virksomheden med påstand om brud på persondataloven eller lignende?

Det er ledelsens ansvar

Men den største udfordring, vi ser for IT-sikkerheden, er, at der mangler strategisk fokus hos ledelsen.

Virksomhederne er nødt til at erkende, de ikke er 100 procent sikre og aldrig vil blive det.

Alle virksomheder, private eller offentlige, store eller små, risikerer tab som følge af cyberkriminalitet.

Og derfor bør alle virksomheder som minimum få gennemgået deres risikoprofil og få afdækket, om det er aktuelt at tegne cyberforsikring. Følgerne af et angreb kan være uoverskuelige. Som ledelse bør man derfor være sig sit ansvar bevidst og overveje at tænke cyberforsikring ind i sin forsikringsportefølje.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler hos FMG.

 

De rapporter og undersøgelser der henvises til i artiklen, kan findes her:

PwC: Hver tredje virksomhed har oplevet målrettet cyberangreb

 

Center for Cybersikkerhed: Cyberkriminelle opruster i pandemiens skygge.

 

Syddansk Universitet: Cybersikkerhed er underprioriteret i danske virksomheder.

 

Det Kriminalpræventive Råd: Små virksomheder er lette ofre for it-kriminalitet.

 

 

 

Præmiestigninger på erhvervsforsikringer

Præmiestigninger på erhvervsforsikringer – kontakt din forsikringsmægler

Mange forsikringsselskaber sender i disse uger varslinger ud om præmiestigninger i 2023 på erhvervsforsikringer. Det sker bl.a. på baggrund af den ekstraordinære inflation, hvor materialer, timepriser samt energi- og fragtpriser stiger. Og det påvirker forsikringsselskabernes skadesudgifter.

I de kommende uger skal mange virksomheder forny deres forsikringspolicer. Og der vil ikke være mange erhvervsforsikringer, som slipper for præmiestigninger.

Hos FMG har vi det klare indtryk, at forsikringsselskaberne er enige om generelle præmiestigninger og højere indeks. Men der er store forskelle fra forsikringsselskab til forsikringsselskab på varslinger og indekser.

Alle selskaber tilpasser priserne

Inflationen er selvfølgelig den store skurk – vi ser allerede nu eksempler på ”inflationstillæg” – og det vil i særlig grad ramme bygnings-, løsøre- og motorforsikringer m.m.

For bygningsforsikringer gælder det, at flere forsikringsselskaber melder om en stigning af antallet af skadesanmeldelser i byggesektoren. Sammen med voldsomt stigende priser på nogle byggematerialer – og regulær mangel på andre – presser dette prisen i vejret og tvinger forsikringsselskaberne til at tilpasse priserne.

Kontakt din forsikringsmægler

Der er som sagt store forskelle på, hvor og i hvor høj grad de forskellige forsikringsselskaber kommer til at tilpasse priserne. Men tilpasse dem gør de alle.

Det vil derfor være en god idé at kontakte din forsikringsmægler, som har et bredt overblik over de forskellige selskabers varslinger og indeks. Så her er der hjælp at hente til at navigere i dette marked, så du sikrer virksomheden de mest attraktive forsikringer.

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler hos FMG.