Forsikringsmæglere og medarbejdere

Per Wistisen

Per Wistisen

Adm. direktør
MBA

Telefon: 2969 7748

E-mail: pwi@fmg.dk

Jeppe Holm

Jeppe Holm

Salgsdirektør
Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2271 0702

E-mail: jho@fmg.dk

Jan H. Nielsen

Jan H. Nielsen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2044 1384

E-mail: jan@fmg.dk

Flemming Sonnesen

Flemming Sonnesen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2266 6277

E-mail: fs@fmg.dk

Brian H. Jensen

Brian H. Jensen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner
Risk Manager CFPA E Dipl.

Telefon: 7020 2432

E-mail: bj@fmg.dk

Johannes Koppetsch

Johannes Koppetsch

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2714 0119

E-mail: jhk@fmg.dk

Mogens Hybschmann

Mogens Hybschmann

Cand.jur.
Partner

Telefon: 2141 0506

E-mail: mhy@fmg.dk

Niels Schiellerup

Niels Schiellerup

Uvildig Forsikringsmægler
Partner

Telefon: 2366 2624

E-mail: nsr@fmg.dk

Niels Laugesen

Niels Laugesen

Uvildig Forsikringsmægler
Partner

Telefon: 3135 3006

E-mail: nla@fmg.dk

Karen Høfler

Karen Høfler

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2222 1461

E-mail: kah@fmg.dk

John Springborg

John Springborg

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 3012 2000

E-mail: jsp@fmg.dk

Jørgen Favrbo

Jørgen Favrbo

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 7170 8696

E-mail: jfa@fmg.dk

Thomas Bruun

Thomas Bruun

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2252 5185

E-mail: tbr@fmg.dk

Brian Jensen

Brian Jensen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 5194 3790

E-mail: brj@fmg.dk

Henrik Loumann Kristensen

Henrik Loumann Kristensen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 4033 8159

E-mail: hlk@fmg.dk

Annelise Jakobsen

Annelise Jakobsen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2543 3911

E-mail: alj@fmg.dk

Kenneth Kildevæld

Kenneth Kildevæld

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 2550 6020

E-mail: kuk@fmg.dk

Steen Reippuert Andersen

Steen Reippuert Andersen

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 4043 4541

E-mail: sra@fmg.dk

Hasan Aslan

Hasan Aslan

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 2874 3453

E-mail: has@fmg.dk

Knud Thoustrup

Knud Thoustrup

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 5148 5554

E-mail: kth@fmg.dk

Niels Nørrekær Mortensen

Niels Nørrekær Mortensen

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 2274 2926

E-mail: nmo@fmg.dk

Carsten Lyngsøe

Carsten Lyngsøe

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 2211 0761

E-mail: cly@fmg.dk

Birgitta Maria Junge

Birgitta Maria Junge

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 9340 6623

E-mail: bmj@fmg.dk

Daniel Madsen

Daniel Madsen

Uvildig pensionsmægler & partner

Telefon: 5365 1099

E-mail: dem@fmgpension.dk

Betina Bekker

Betina Bekker

Kundesupport

Telefon: 7020 2436

E-mail: bb@fmg.dk

Helle Frederiksen

Helle Frederiksen

Forsikringsmæglerassistent

Telefon: 2941 5295

E-mail: hf@fmg.dk

Helle Knuth

Helle Knuth

Forsikringsmæglerassistent

Telefon: 4270 4321

E-mail: hk@fmg.dk

Bodil Sørensen-Naur

Bodil Sørensen-Naur

Regnskabs- &
kontorassistent

Telefon: 7020 2436

E-mail: bsn@fmg.dk

Susanne Hansen

Susanne Hansen

Kundesupport

Telefon: 2753 8282

E-mail: sha@fmg.dk

Gert Høfler

Gert Høfler

Forsikringsmæglerassistent

Telefon: 2222 1460

E-mail: geh@fmg.dk

Lars Magnussen

Lars Magnussen

Forsikringsmæglerassistent

Telefon: 2573 0702

E-mail: lma@fmg.dk