Forsikringsrådgivning

FMG rådgiver virksomheder om
alle former for forsikringer

  • Vi analyserer din virksomheds behov og risici
  • Vi indhenter tilbud fra relevante forsikringsselskaber
  • Vi sikrer de rigtige priser og de rigtige betingelser
  • Vi står for håndteringen, også når skaden er sket
  • Vi tilbyder online adgang til forsikringsoversigter, præmier, policer, skadessager, m.v.

Den rigtige rådgivning

Jeres ønsker og vores faglige rådgivning sikrer korrekt sammensætning af virksomhedens forsikringer.

Den rigtige pris

Grundigt forarbejde og vores forhandlinger sikrer de rigtige betingelser til den rigtige pris.

Den rigtige håndtering

Vi sørger for papirarbejdet – før, under og efter skaden.

Vi tager ansvaret for hele
forsikingsprogrammet

Indkøb af forsikringer, risikostyring, administration og skadehåndtering af en virksomheds forsikringer er et komplekst område, uanset virksomhedens størrelse. Derfor vælger flere og flere virksomheder, at lade FMG tage ansvaret for hele forsikringsprogrammet.

Med FMG som din forsikringsmægler får du seriøs og professionel rådgivning, baseret på dybdegående analyser af virksomhedens risici. Sammen finder vi den perfekte balance mellem risiko og forsikring.

Vores løbende kontrol af policer, opkrævninger, præmier og skader sikrer, at din virksomheds forsikringsprogram altid er opdateret og alle detaljer er på plads.

FMG samarbejder med alle betydende forsikringsselskaber på det danske marked. Din virksomhed er derfor sikret det bedst mulige udbud af forsikringsselskaber, når forsikringerne skal placeres.

Vores medlemskab af brancheorganisationen ”Forsikrings Mægler Foreningen” sikrer, at vi lever op til lovens krav om ekspertise, rådgivningsansvar og økonomisk soliditet.

FMG varetager udelukkende din virksomheds interesser!

FMG skaber åbenhed og konkurrence, så din virksomhed er sikret de bedste dækninger til markedets laveste præmier.

Hvorfor vælge FMG:

– Markedets stærkeste, uvildige og professionelle rådgivning
– Engagement, ansvarlighed og partnerskab
– Sikkerhed for korrekt forsikringsdækning
– En samarbejdspartner der alene varetager jeres interesser
– En samarbejdspartner med forhandlingskraft i forsikringsmarkedet
– Altid samme forsikringsrådgiver
– Altid lav forsikringspræmie
– Tidsbesparelse for jer
– Rådgivning og kontrol ved skader

Erhvervs- og industriforsikringer

FMG tilbyder alle typer af virksomheder, organisationer, kommuner samt ejer-, bolig- og andelsboligforeninger professionel rådgivning og formidling.

Sammen med jer finder vi den perfekte balance mellem risiko og forsikring.

Vi kan også hjælpe med

Pensionsrådgivning

ForsikringsMæglerGruppen har solgt FMG Pension og satser
fremadrettet på kerneforretningen.

Vi arbejder sammen med en af landets største pensionsmæglervirksomheder.

Kontakt din forsikringsmægler for at høre nærmere.

Erhvervskunder har også brug for

Private forsikringer

FMG henvender sig primært til erhvervskunder, men kan også hjælpe dig med tilbud på dine private forsikringer.

Kontakt din forsikringsmægler for at høre nærmere.

Kontakt os

Et uforpligtende møde

Book et uforpligtende møde med en af vores dygtige forsikringsmæglere og hør, hvad vores unikke servicekoncept kan gøre for din virksomhed.

Kontakt os her