Pensionsrådgivning

FMG rådgiver virksomheder om
alle former for pensionsforsikringer

  • Vi analyserer din virksomheds pensionsbehov og risikoprofiler
  • Vi indhenter tilbud fra førende pensionsselskaber
  • Vi garanterer fordelagtige priser og betingelser
  • Vi varetager overvågning af jeres ordning og sikrer den er markedskonform
  • Vi tilbyder online adgang til administrationsmodul, hvor alle ændringer, på pension eller sundhedsforsikring kan indrapporteres

Den rigtige rådgivning

Jeres ønsker og vores faglige rådgivning sikrer korrekt sammensætning af virksomhedens pensions- og sundhedsløsninger

Den rigtige pris

Grundigt forarbejde og vores forhandlinger sikrer de rigtige betingelser til den rigtige pris.

Den rigtige håndtering

Vi sørger for alt er ajourført, de rigtige lønninger, bidrag og produkter

VI TAGER ANSVARET FOR JERES
PENSIONS- OG SUNDHEDSLØSNINGER

Overvågning og administration af en virksomheds pensions- og sundhedsløsning er et specialiseret felt, der kræver dyb indsigt, uanset omfanget af virksomheden. Af denne årsag overlader flere og flere virksomheder ansvaret for disse til os.

Ved at vælge os som jeres pensionsmægler, får I adgang til kyndig og målrettet rådgivning, der er grundlagt på detaljerede analyser af jeres virksomhed og medarbejderes specifikke behov og risici. Vi arbejder sammen for at finde den optimale balance mellem forsikring, omkostning og afkast

Vi sørger for løbende opfølgning på jeres pensionsordning og sundhedsforsikrings, vilkår, omkostning og performance, hvilket garanterer, at jeres løsninger altid er markedskonforme og der hos den valgte leverandør altid benyttes de bedste produkter og vilkår.

Vores samarbejde med nationale og internationale leverandører sikrer, at I får adgang til det bedst mulige udvalg, når jeres pensions- og sundhedsløsninger skal etableres eller revurderes.

Vores medlemskab af relevante professionelle organisationer, herunder Forsikringsmægler Foreningen, bekræfter vores overholdelse af lovgivningen om faglig kompetence, rådgivningsansvar og finansiel stabilitet.

FMG repræsenterer udelukkende jeres interesser!

Vores indsats fremmer gennemsigtighed og konkurrence og sikrer jeres virksomhed de mest fordelagtige pensions- og sundhedsløsninger.

Fordele ved at vælge FMG:

Brancheførende, uafhængig og professionel vejledning

– Engagement, ansvarlighed og partnerskab
– Garanti for passende pensionsdækning
– En partner, der udelukkende repræsenterer jeres interesser
– Forhandlingsstyrke over for pensionsudbydere
– En fast rådgiverkontakt
– Tidsbesparelse for jeres team
– Ekspertise og støtte i forbindelse med pensions- og sundhedsløsninger

Pensionsforsikringer

FMG tilbyder alle typer af virksomheder professionel rådgivning og formidling.

Sammen med jer finder vi den perfekte balance mellem risiko og forsikring.

Kontakt os

Et uforpligtende møde

Book et uforpligtende møde med en af vores dygtige forsikringsmæglere og hør, hvad vores unikke servicekoncept kan gøre for din virksomhed.

Kontakt os her