Charlotte Mortensen er ny mæglerassistent i FMG

Charlotte Mortensen er ny mæglerassistent i FMG

Velkommen til Charlotte Mortensen, der er startet i januar 2024 som forsikringsmæglerassistent på vores kontor i Rødovre.

Charlotte har omfattende erfaring med erhvervsforsikringer, tilbudsgivning, løsøre, driftstab, bygninger mm. fra mere end 30 års arbejde hos IF Forsikring.

Senest kommer Charlotte fra FRIDA Forsikring, hvor hun har arbejdet med byggeskadeforsikring.

Jeg glæder mig at være en del af FMG og lære deres DNA at kende, siger Charlotte.

Mere tid til kunderne

”Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Charlotte,” siger Annelise Jakobsen, der er forsikringsmægler, seniorpartner og Charlottes nærmeste leder: ”En af FMG’s største styrker er vores stærke kunderelationer. Men det er kun toppen af isbjerget. Fundamentet for, at vi i FMG kan arbejde så fokuseret med kunder og kunderelationer, er et stort og effektivt administrationsarbejde fra mange kompetente medarbejdere. Og her er jeg sikker på, at Charlotte Mortensen vil komme til at spille en vigtig rolle i at styrke det professionelle setup, vi møder kunderne med.”

Stærk og effektiv administration

Per Wistisen, adm. direktør i FMG byder også Charlotte velkommen: ”Charlottes store erfaring med administration, forberedelse af årsmøder og andet, der kan frigive tid til arbejdet med kunderne, vil hurtigt komme både nuværende og kommende kunder til gode.”

 

Yderligere information:

Kontakt FMG på telefon 70 20 24 36 eller din forsikringsmægler direkte.