Gode råd før skybrud

Nu begynder sæsonen for skybrud

Skybrud rammer os hyppigt i Danmark. Det betyder mange skybrudsskader, og desværre også skader af et omfang der bekymrer forsikringsbranchen, og dermed også bør bekymre dig.

Virksomheder rammes ekstra hårdt

Det er ikke sjældent, at virksomheder rammes ekstra hårdt, fordi der er lukket i weekender og ferieperioder. Dermed opdages skaderne for sent og risikerer at få et større omfang.

Det er derfor, at fokus på forebyggelse er så afgørende.

Fokus på forebyggelse

I denne Faglig Information fra FMG sætter vi fokus på forebyggelse fordi mange af de skader, der sker, kan undgås ved hjælp af lidt omtanke og rettidig omhu.

Otte gode råd når DMI varsler skybrud

Vær opmærksom på, at det er generelle råd, så du skal altid lige tjekke kravene i din police og forsikringsbetingelser, da det er dem som gælder.

 1. Sørg for at rense tagrender, riste og kælderskakte.
 2. Tjek taget for huller og manglende tagbeklædning.
 3. Fjern inventar og genstande fra kælderen, der risikerer at blive ødelagt af vand, eller løft det op i et niveau der sikrer, at det ikke kan blive oversvømmet.
 4. Husk at tjekke, at pumper i brønde virker og er tilsluttet strømforsyning.
 5. Sørg for, at der er let adgang til sandsække eller andet der kan lægges foran døre og vinduer, så vand ikke kan løbe ind i bygningen.
 6. Når der varsles skybrud, så luk alle døre og vinduer – husk kælder og tagetagen.
 7. Læg noget tungt og dækkende over gulvafløbene i kælderen, fx plastik med en sandsæk over.
 8. Du kan også lukke wc’et med klude i en plastikpose og en sandsæk ovenpå. Det kan forhindre, at kloakvand løber ud over området.

Gode råd hvis skaden er sket

 • Efter skybruddet skal vandet fjernes, og der skal rengøres og desinficeres efter kloakslam.
 • Hvis du selv går i gang med en skadesbegrænsning, og der er kloakvand i oversvømmelsen, er der risiko for sundhedsskader. Husk derfor at bruge gummihandsker og gummistøvler.
 • Sørg for, at der etableres en ordentlig affugtning, så følgeskader som skimmelsvamp undgås. Det bedste er, hvis du kontakter et skadeservicefirma, så skaden bliver håndteret korrekt fra starten.

Kontakt din Forsikringsmægler hos FMG når skaden er konstateret.

Det kan være en god ide at tage billeder af skaderne. Ofte er det nemlig sådan, at et skybrud rammer flere steder på én gang. Derfor er fotodokumentation med til at sikre din bevisbyrde, når skaden skal gøres op, og der eventuelt skal udbetales erstatning.

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.