Opbevaring af håndsprit

Sådan opbevarer du håndsprit

COVID-19 har skabt et stort behov for håndsprit. Håndsprit er meget brandfarligt, og forsikringsselskaberne er meget opmærksomme på risikoen.

Derfor får du her en overordnet information om nogle af de regler, der gælder for opbevaring af håndsprit.

Mange virksomheder indkøber for tiden håndsprit i store mængder. Men ved du, at du kun må oplagre 25 liter håndsprit, før du er omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige eller brandbare væsker?

I bekendtgørelsen om brandfarlige og brandbare væsker indgår håndsprit nemlig på lige fod med andre brandfarlige kemikalier i reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker.

I den forbindelse er et par forhold, du skal være opmærksom på.

Hvilken slags brandfarlig væske er håndsprit?

Håndsprit er klassificeret som en brandfarlig væske i klasse I-2, uanset om det er væske eller gel.

I bekendtgørelsen om brandfarlige væsker, vil du se, at der tales om ”oplagsenheder” og ikke liter. For håndsprits vedkommende gælder, at 1 oplagsenhed = 1 liter.

Opbevaring af håndsprit

Du må opbevare op til 25 oplagsenheder (25 l.), før det er omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige og brandbare væsker. Har du mere end 800 oplagsenheder, skal du have tilladelse fra brandmyndighederne.

Vær opmærksom på, at håndspritdispensere, der er i brug på stedet, er undtaget fra reglerne og er derfor heller ikke omfattet af reglerne for oplag.

 

 • Opbevaring af under 25 liter håndsprit
  Er ikke omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker.
 • Opbevaring af mellem 25 og 800 liter håndsprit
  Har du mere end 25 oplagsenheder (25 l.) stående, skal lageret indrettes og godkendes efter reglerne i bekendtgørelsen. Ved opbevaring af op til 800 liter håndsprit, som eneste brandfarlige væske, kræves der ingen tilladelse fra brandmyndigheden.
 • Opbevaring af over 800 liter håndsprit i en bygning
  Der kræves en særlig tilladelse fra brandmyndigheden.

Mængden regnes pr. rum eller bygning, der er tilstrækkeligt brandmæssigt adskilt fra hinanden.

 

Kontakt forsikringsselskabet hvis… der opbevares store lagre (flere paller) med håndsprit. Så vil forsikringsselskaberne nemlig gerne orienteres med oplysning om adressen, mængden og at brandmyndighederne har godkendt opbevaringen.

Vær opmærksom på, hvordan du opbevarer håndsprit

Når du opbevarer håndsprit i virksomheden, skal du sikre, at håndspritten:

 • opbevares i den originale emballage.
 • opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.
 • ikke udsættes for varme.
 • ikke placeres ved el-tavler eller opladestationer, håndværktøj, el-cykler eller andre el-artikler, der udvikler varme.

 

Vores råd er, at du kontakter de lokale brandmyndigheder, hvis du er tvivl om hvor og hvordan du opbevarer håndsprit.

 

Læs mere fra Beredskabsstyrelsen om opbevaring af håndsprit.

 

Har du spørgsmål til denne information, er du meget velkommen til at kontakte os.