Sådan kan du forebygge brand

Sommerferien betyder lukkede og tomme virksomheder og kontorer.

Men det betyder desværre ikke, at risikoen for brand holder fri.

Derfor får du her 10 gode råd til at forebygge brand.

 

10 gode råd, som kan forebygge brand

  • Tjek at kopimaskiner, computere, kaffemaskiner mm. er slukkede.
  • Hvis I har håndværkere, der arbejder, mens der holdes ferielukket, så husk at gøre dem er bekendt med jeres alarmanlæg og regler for opbevaring af brandbare materialer.
  • Husk at instruere jeres medarbejdere i ordensreglerne for brandforhold samt placering og brug af brandsikringsmateriel.
  • Tjek at brandsikringsmateriellet er tilstrækkeligt, er i god stand og er synligt og let tilgængeligt.
  • Vær sikker på, at branddøre til kældre, depoter og loftsrum er selvlukkende, og om de kan lukke.
  • Sørg for at skraldespande og containere er forsvarligt indhegnede eller fastspændte, så de ikke kan flyttes og sættes op mod bygninger.
  • Fjern mindre skraldespande der er monteret på ydervægge, under udhæng eller på andet brandbart underlag.
  • Er der brandbare materialer (f.eks. træpaller, pap og lignende) på udendørs arealer eller op ad bygninger, så fjern dem.
  • Tjek at der generelt er ordentligt og ryddeligt på jeres område.
  • Husk at sikre fri passage til alle flugtveje.

Og endelig: Husk at slappe af og holde en god ferie.

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.