Forsikringsmæglere Hovedstaden og Bornholm

Jeppe Holm

Jeppe Holm

Salgsdirektør
Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2271 0702

E-mail: jho@fmg.dk

Jan H. Nielsen

Jan H. Nielsen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2044 1384

E-mail: jan@fmg.dk

Flemming Sonnesen

Flemming Sonnesen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2266 6277

E-mail: fs@fmg.dk

Brian H. Jensen

Brian H. Jensen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner
Risk Manager CFPA E Dipl.

Telefon: 7020 2432

E-mail: bj@fmg.dk

Mogens Hybschmann

Mogens Hybschmann

Cand.jur.
Partner

Telefon: 2141 0506

E-mail: mhy@fmg.dk

Niels Schiellerup

Niels Schiellerup

Uvildig Forsikringsmægler
Partner

Telefon: 2366 2624

E-mail: nsr@fmg.dk

Niels Laugesen

Niels Laugesen

Uvildig Forsikringsmægler
Partner

Telefon: 3135 3006

E-mail: nla@fmg.dk

Karen Høfler

Karen Høfler

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2222 1461

E-mail: kah@fmg.dk

Jørgen Favrbo

Jørgen Favrbo

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 7170 8696

E-mail: jfa@fmg.dk

Brian Jensen

Brian Jensen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 5194 3790

E-mail: brj@fmg.dk

Annelise Jakobsen

Annelise Jakobsen

Uvildig Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2543 3911

E-mail: alj@fmg.dk

Steen Reippuert Andersen

Steen Reippuert Andersen

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 4043 4541

E-mail: sra@fmg.dk

Hasan Aslan

Hasan Aslan

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 2874 3453

E-mail: has@fmg.dk

Niels Nørrekær Mortensen

Niels Nørrekær Mortensen

Uvildig forsikringsmægler & partner

Telefon: 2274 2926

E-mail: nmo@fmg.dk