Administration

Niels Caspersen

Niels Caspersen

Adm. Direktør
Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 29614378

E-mail: nc@fmg.dk

Jørn Rasmussen

Jørn Rasmussen

Bestyrelsesformand
Seniorpartner

Telefon: 61717885

E-mail: jr@fmg.dk

Betina Bekker

Betina Bekker

Kundesupport

Telefon: 70202436

E-mail: bb@fmg.dk

Helle Frederiksen

Helle Frederiksen

Kundesupport

Telefon: 29415295

E-mail: hf@fmg.dk

Jane Fogtmann

Jane Fogtmann

Kundesupport

Telefon: 70202436

E-mail: jf@fmg.dk

Bodil Sørensen-Naur

Bodil Sørensen-Naur

Regnskabs- & kontorassistent

Telefon: 70202436
Fax: 70202439

E-mail: bsn@fmg.dk

Helle Knuth

Helle Knuth

Kundesupport

Telefon: 42704321

E-mail: hk@fmg.dk