Administration

Niels Caspersen

Niels Caspersen

Adm. Direktør
Forsikringsmægler
Seniorpartner

Telefon: 2961 4378

E-mail: nc@fmg.dk

Jørn Rasmussen

Jørn Rasmussen

Bestyrelsesformand
Seniorpartner

Telefon: 6171 7885

E-mail: jr@fmg.dk

Betina Bekker

Betina Bekker

Kundesupport

Telefon: 7020 2436

E-mail: bb@fmg.dk

Helle Frederiksen

Helle Frederiksen

Kundesupport

Telefon: 2941 5295

E-mail: hf@fmg.dk

Jane Fogtmann

Jane Fogtmann

Kundesupport

Telefon: 7020 2436

E-mail: jf@fmg.dk

Bodil Sørensen-Naur

Bodil Sørensen-Naur

Regnskabs- & kontorassistent

Telefon: 7020 2436

E-mail: bsn@fmg.dk

Helle Knuth

Helle Knuth

Kundesupport

Telefon: 4270 4321

E-mail: hk@fmg.dk